Skupštinske komisije
Komisija za budžet i ekonomsko-finansijska pitanja

• razmatra prijedloge politike op?e i zajedni?ke potrošnje;
• razmatra uslove i na?in finansiranja odgovaraju?ih kantonalnih organa i javnih preduze?a i ustanova;
• razmatra zaduženje Kantona;
• razmatra Kantonalni budžet;
• razmatra završni ra?un;
• razmarta op?i bilans sredstava i druga pitanja iz oblasti finansija.

Predsjednik komisije: Sanel Mahi?

Zamjenik predsjednika: Nijaz Kadiri?

?lanovi komisije: Samir Abazovi?, Asmir Ćufurovi?, Amir Muri? i Mirvet Beganovi?.

Imena i prezimena vanjskih ?lanova: Mersud Omerdi?, Nermin Pari? i Esad Druži?.

Održane sjednice.

- 2. sjednica (18.mart 2015. godine) - INFO