Skupštinske komisije
Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade

• razmatra pitanja iz oblasti uspostave i razvoja infrastrukture javnih obrazovnih institucija na svim nivoima obrazovanja u nadležnosti Kantona i o tome daje mišljenje i prijedloge rješenja Skupštini;
• razmatra pitanja politike finansiranja institucija javnog obrazovanja na nivou Kantona i o tome podnosi prijedloge Skupštini i resornom ministarstvu;
• razmatra i daje prijedloge rješenja Skupštini u oblasti uspostave, razvoja i finansiranja institucija kulture na nivou Kantona;
• razmatra pitanja i daje prijedloge za razvoj i unapre?enje javnih sportskih objekata;
• daje prijedloge za unapre?enje u?eš?a mladih u javnom životu; i
• ostvaruje saradnju sa organizacijama mladih radi unapre?enja položaja mladih i u?eš?a u javnom životu i o tome podnosi izvještaj i daje prijedloge akcija Skupštine.

Predsjednik komisije:
Damir Hodži?

Zamjenik predsjednika: Kenan Keserovi?

?lanovi komisije: Safet Veladži?, Nisvet Jusi? i Samir Abazovi?.

Imena i prezimena vanjskih ?lanova:
Merima Pjani? i Muhidin Musi?.

Kontakt: kontakt@skupstinausk.ba