Komisija za pitanje sigurnosti i nadzora zakonitosti rada

Predsjednik komisije: Admir Hadžipaši?

Zamjenik predsjednika: Nijaz Huši?

?lanovi komisije: Damir Hodži?, Nijaz Kadiri? i Kenan Keserovi?

Kontakt: kontakt@skupstinausk.ba


- 1. sjednica (19.mart 2015. godine) - INFO