Mandatno-imunitetska komisija

Predsjednik komisije: Nedima Zuli?

Zamjenik predsjednika:
Edin Bašagi?

?lanovi komisije: Samir Muminovi?, Munir Durakovi? i Kenan Keserovi?

Kontakt: kontakt@skupstinausk.ba