Zadnje iz kategorije:
Prisje?anje na poginule
Delegacija USK u Slunju odala po?ast poginulim u?esnicima marša do Biha?kog okruga
U ?ast patriotima BIH koji su preko okupiranih teritorija Republike Hrvatske, tzv. Srpske krajine, tokom obrambeno-oslobodila?koga rata iz zapadnoevropskih zemalja u kojima su živjeli i radili, stigli u tadašnji Biha?ki okrug i uklju?ili se u obranu BiH
Prisje?anje na poginule

U ?ast patriotima BIH koji su preko okupiranih teritorija Republike Hrvatske, tzv. Srpske krajine, tokom obrambeno-oslobodila?koga rata iz zapadnoevropskih zemalja u kojima su živjeli i radili, stigli u tadašnji Biha?ki okrug i uklju?ili se u obranu BiH, delegacija USK-a ju?er je u Slunju položila cvije?e i odala po?ast poginulim sudionicima marša i hrvatskim braniteljima ovoga grada na Kordunu.

Mješovita delegacija USK-a u kojoj su pored ostalih bili i predsjedavaju?i Skupštine Unsko-sanskog kantona mr.Husein Roši?, ministar za pitanje boraca i ratnih vojinih invalida USK-a  Ahmet Egrli?, te predsjednik Saveza logoraša USK Mirsad Topi? , u reonu promatra?nice Popovi? vis na vojnom poligonu HV „Eugen Kvaternik“ u Slunju, ju?er je položila cvije?e i odala po?ast na spomen-obilježju Anti Pavli?u - Kapuli, jednom od vodi?a grupe od 630 bh. gra?ana koji su pješa?e?i stigli u biha?ki Okrug.

Predsjedavaju?i Skupštine Unsko-sanskog kantona je istakao kako je ovo prilika da se prisjetimo onih koji su svojim životima sagradili temelje kako Bosne i Hrecegovine, tako i Hrvatske. Naglasio je, kako je ogroman broj ljudi tada svoj patriotizam prema našoj domovini pokazao vra?anjem u Biha?ki okrug preko RH, a svake godine se iznova trebamo prisje?ati onih koji su na tom putu dali svoje živote.

Podsjetimo da je  tokom rata u Biha?ki okrug preko RH uspjelo do?i 1227 naših gra?ana.

Adsense