Zadnje iz kategorije:
Na (ne)zadovoljstvo mnogih
Usvojen Zakon o državnim službenicima i namještenicima
Ispred predlagača Zakona o pravima nacionalnih manjina, zakon je predstavio pomoćnik ministra pravosuđa Vahid Ćoralić. On je istakao da je ovaj prijedlog u skladu sa raznim konvencijama i državnim zakonom, te da je neophodan zbog integracija i evropskog puta. Zakon je usvojen sa 18 glasova, uz dva suzdržana.
Na (ne)zadovoljstvo mnogih

Nastavak pretresa o prijedlogu Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe, zasigurno je obilježio jučerašnje zasjedanje Skupštine USK-a. Izmjene koje je ministarstvo pravosuđa usaglasilo sa Sindikatom je predstavio ministar Mamontov. Podsjećamo taj prijedlog zakona je na insistiranje Sindikata državnih službenika, kao i opozicionih stranaka, povučen sa dnevnog reda sjednice Skupštine održane 5. decembra prošle godine. Sadašnji prijedlog zakona dopunjen je sa amandmanima Sindikata, koje je Vlada prihvatila i takav se našao pred poslanicima. Uprkos negodovanja opozicije, zakon je usvojen većinom od 16 glasova, dok se 13 poslanika o njemu nije izjašnjavalo.

Potom su poslanici nakon rasprave usvojili i prijedlog Zakona o upravljanju otpadom, koji će značajno doprinijeti uređenju stanja u ovoj oblasti. Primjenom ovog zakona, konačno će se steći uvjeti da se sistematski krene u rješavanje problema upravljanja otpadom, sa kojim se kanton bori već godinama. U posljednje dvije godine, napravljeni su značajni pomaci, među kojima je, svakako i ovaj zakon. Ovaj prijedlog je usvojen sa 24 glasa ZA, jedan poslanik je bio suzdržan.

Ispred predlagača Zakona o pravima nacionalnih manjina, zakon je predstavio pomoćnik ministra pravosuđa Vahid Ćoralić. On je istakao da je ovaj prijedlog u skladu sa raznim konvencijama i državnim zakonom, te da je neophodan zbog integracija i evropskog puta. Zakon je usvojen sa 18 glasova, uz dva suzdržana.

Predstavnik ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva S. Bibanović je poslanicima predstavio prijedlog Zakona o dopuni Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj prozivodnji na Unsko-sanskom kantonu, ova dopuna je dobila jednoglasnu podršku Skupštine USK-a.

Naredna tačka dnevnog reda bio je Nacrt Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, ovaj nacrt je argumentirao i prezentirao ministar Andrej Mamontov, rekavši da je jedan od razloga usvajanja ovog zakona i ogromni troškovi iz budžeta koji se izdvajaju za odbranu po službenoj dužnosti. Nacrt je usvojen jednoglasno.

Prijedlozi Odluka o: osnivanju JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“, sufinansiranju nastalih obaveza u realizaciji prve faze Projekta upravljanja čvrstim otpadom za regiju Bihać, davanju saglasnosti Vladi Kantona za zaduženje za nabavku auta za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, putem finansijskog leasinga, dopunama Odluke o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriju Unsko-sanskog kantona i o izmjeni Odluke o promjeni i usklađivanju oblika organizovanja Javnog poduzeća „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa su također dobili podršku većene poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona.