Zadnje iz kategorije:
Sanski Most
Sje?anje na zlo?ine u Hrustovu i Vrhpolju
Okupljanjima u Hrustovu i Vrhpolju danas je obiljeena dvadesetprva godinjica od po?etka napada srpskih snaga na ovaj dio ...
Sanski Most

Okupljanjima u Hrustovu i Vrhpolju danas je obiljeena dvadesetprva godinjica od po?etka napada srpskih snaga na ovaj dio sanske op?ine, te zlo?ine koji su potom uslijedili. Pomenuti doga?aji organizirani su u sklopu ovogodinje manifestacije „Galaja 1992-2013“, kojom se obiljeavaju dani stradanja, ali i otpora na podru?ju op?ine Sanski Most.

Dunu po?ast mjetani Sanskog Mosta, kao i pristigli Stijenjani odali su i poginulom borcu Armije RBiH, Ismetu Hepi?u iz Stijene, Cazin, koji je poginuo u blizini vrhpoljskog mosta u operaciji osloba?anja ovog dijela op?ine Sanski Most u oktobru 1995. godine. Na lokalitetu vrhpoljskog mosta, gdje se 31. maja 1992. godine dogodio stravi?an zlo?in, odrano je prigodno prisje?anje na stradanje Bonjaka ovog kraja.

Prisutnima se na ovom mjestu obratio glavni sanski imam, Husein efendija Kova?evi?, istakavi kako Bonjaci moraju biti jedinstveni kako bi opstali kao narod i bili snaan politi?ki faktor na ovim prostorima.Prisutni su potom bacanjem buketa s cvije?em s vrhpoljskog mosta u rijeku Sanu simboli?no podsjetili na istorijske doga?aje i stradanje Bonjaka i Hrvata ovog dijela op?ine Sanski Most. U?esnici dananjeg obiljeavanja obili su potom lokalitet ehidskog mezarja Hrustovo – Vrhpolje. U?enjem fatihe odata je po?ast svim rtvama zlo?ina koji se dogodio na ovim prostorima prije ta?no dvije decenije.

U svom obra?anju, predsjedavaju?i Skuptine Unsko-sanskog kantona Admir Hadipai? je naglasio potrebu prisje?anja na ehide, poginule i sve nastradale u proteklom ratu, da obiljeavanje ovakvih doga?aja i odavanje po?asti ne?e dozvoliti da ti strani doga?aji odu u zaborav i da se mla?im generacijama opet ne desi isto.

Adsense