Zadnje iz kategorije:
III vanredna sjednica
Skupština USK-a potvrdila Vladu Unsko-sanskog kantona
Skupština Unsko-sanskog kantona je danas održala svoju III vanrednu sjednicu, a na dnevnom ...
III vanredna sjednica

BIHAĆ 12. februar - Skupština Unsko-sanskog kantona je danas održala svoju III vanrednu sjednicu, a na dnevnom redu ove sjednice raspravlajlo se o:

1)    Informacija o Odluci o dodjeli mandata sljede?em kvalificiranom kandidatu, Samiru Abazovi?  u Skupštini Unsko-sanskog kantona i davanje sve?ane izjave;
2)    Izbor i imenovanja:
a)    Prijedlog Odluke o razrješenju predsjedavaju?eg Skupštine Unsko-sanskog kantona;
b)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o potvr?ivanju kandidata za predsjedavaju?eg ili zamjenika predsjedavaju?eg Skupštine Unsko-sanskog kantona iz reda kluba poslanika Bošnjaka
c)    Upoznavanje Skupštine sa Odlukom o izboru predsjedavaju?eg i zamjenika predsjedavaju?eg  Skupštine Unsko-sanskog kantona;
3)    Prijedlog Odluke o potvr?ivanju Vlade Unsko-sanskog kantona.

Nakon što je predsjedavaju?i Skupštine Unsko-sanskog kantona podnio ostavku na mjesto ?lana predsjedništva Skupštine ispred Kluba naroda Bošnjaka, Klub Bošnjaka je prihvatio ostavku i Odluku o razrješenju predsjedavaju?eg Skupštine Unsko-sanskog kantona uputio prema Skupštini koja je usvojena ve?inom glasova za. Za ?lana predsjedništva Skupštine USK-a ispred Kluba Bošnjaka imenovan je Nijaz Huši?, a ovakav prijedlog je dobio podršku i na samoj sjednici Skupštine.

?lanovi predsjedništva Skupštine USK-a su upoznali Skupštinu i sa Odlukom o izboru predsjedavaju?eg i zamjenika predsjedavaju?eg  Skupštine Unsko-sanskog kantona, sa kojom je Nijaz Huši? imenovan za predsjedavaju?eg, dok su Mladen Loni? i Mirvet Beganovi? zamjenici predsjedavaju?eg Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Ju?er su poslanici Skupštine sa 16 glasova ZA usvojili i Odluke o potvr?ivanju Vlade Unsko-sanskog kantona, sa kojom je Izudin Sara?evi? imenovan za premijera Vlade Unsko-sanskog kantona.

Adsense