Zadnje iz kategorije:
Sjednica Skupštine
Održana IV vanredna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru predsjedavaju?eg, zamjenika predsjedavaju?eg i ?lanova stalnih i povremenih ...
Sjednica Skupštine

BIHAĆ, 24. februar 2015. godine - Danas je Skupština Unsko-sanskog kantona održala svoje IV vanredno zasjedanje, na kojem se raspravljalo o slijede?em dnevnom redu:

1) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru predsjedavaju?eg, zamjenika predsjedavaju?eg i ?lanova stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2) Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona; 

Prije usvajanja kona?nog dnevnog reda današnje sjednice Skupštine, premijer je povukao materijal koji se nalazio u Skupštinskoj proceduri (Odluka o davanju saglasnosti na Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja USK za 2014. godinu), kako bi se usaglasili stavovi i osiguralo, prema njegovim rije?ima, jedinstvo unutar svih politi?kih opcija u Skupštini Unsko-sanskog kantona.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru predsjedavaju?eg, zamjenika predsjedavaju?eg i ?lanova stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona je Skupština Unsko-sanskog kantona usvojila jednoglasno, dok su prilikom glasanja o prijedlogu Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona dva poslanika bila suzdržana, 23 glasalo ZA.

Adsense