Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Zakazana 2. sjednica Skupštine USK-a (dostupni materijali)
Download sekcija

Na osnovu ?lana 46. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.5/04)

S a z i v a m

Drugu redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 23.03.2015. godine s po?etkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Biha?u.

Za sjednicu predlažem sljede?i

D n e v n i r e d

1. Izvod iz zapisnika sa konstituiraju?e sjednice, prve vanredne, druge vanredne, tre?e vanredne i ?etvrte vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;

2. Poslani?ka pitanja;

3. Izvještaj o korištenju teku?e budžetske rezerve za period od 01.01.-31.12.2014.godine; (PREUZMI MATERIJAL)

4. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

5. Izvještaj o rezultatima rada Kantonalnog suda u Biha?u u 2014.godini; (PREUZMI MATERIJAL)

6. Izvještaj o radu Kantonalne upravne inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima u periodu od 01.01.2014.godine do 31.12.2014.godine; (PREUZMI MATERIJAL)

7. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomo?i za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

8. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

9. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno ure?enje i planiranje za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

10. Program rada JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Biha? za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

11. Financijski plan JU „Službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Biha? za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

12. Program rada JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

13. Informacija o stanju sigurnosti na podru?ju Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

14. Informacija o primjeni alternativne krivi?ne sankcije „rad za op?e dobro na slobodi“ u 2014.godini; (PREUZMI MATERIJAL)


Termini održavanja radnih tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona uo?i 2. sjednice i pojedina?ni sazivi su dostupni na linku: PREUZMI OVDJE.

Adsense