Zadnje iz kategorije:
2. redovna sjednica
Održane sjednice radnih tijela uo?i zasjedanja Skupštine
2. redovna sjednica

BIHAĆ, 20. mart - Uo?i drugog redovnog zasjedanja, ju?er su ?lanovi Komisije za prostorno ure?enje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu, te ?lanovi Komisije za pitanja sigurnosti i nadzora zakonitosti rada održali svoje sjednice, na kojima su iz svog djelokruga razmatrali materijale koji ?e se na?i na dnevnom redu 2. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Komisija za pitanja sigurnosti i nadzora zakonitosti:

1. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu;
2. Izvještaj o rezultatima rada Kantonalnog suda u Biha?u u 2014.godini;
3. Informacija o stanju sigurnosti na podru?ju Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu;
4. Informacija o primjeni alternativne krivi?ne sankcije „rad za op?e dobro na slobodi“ u 2014.godini;
5. Ostala pitanja;

?lanovi Komisije za pitanja sigurnosti i nadzora zakonitosti rada usvojili jednoglasno pojedina?no sve predložene materijale, te iste uputili Skupštini na razmatranje.Komisija za prostorno ure?enje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu je raspravljala o slijede?em dnevnom redu:

1. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno ure?enje i planiranje za 2014.godinu;
2. Program rada JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2015.godinu;

Tako?er, kao i ?lanovi Komisije za pitanja sigurnosti i nadzora zakonitosti rad, ?lanovi  Komisije za prostorno ure?enje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu su usvojili predložene materijale i uputili Skupštini na razmatranje.

Druga redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona je zakazana za ponedjeljak, 23. mart 2015. godine sa po?etkom rada u 10:00 sati.

Adsense