Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Zakazana 5. vanredna sjednica Skupštine USK-a (dostupni materijali)
Download sekcija

Na osnovu ?lana 46. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.5/04)


S a z i v a m


Petu vanrednu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 20.04.2015. godine s po?etkom rada u 13,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Biha?u.


Za sjednicu predlažem sljede?i


D n e v n i   r e d


1. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na kratkoro?no zaduženje po transakcijskom ra?unu; (PREUZMI MATERIJAL)


Predsjedavaju?i Skupštine
                                                                                                    Unsko-sanskog kantona
                                                                                                         Nijaz Huši?, prof.

Adsense