Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 4. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana 46. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.5/04)


S a z i v a m


?etvrtu redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 27.04.2015. godine s po?etkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Biha?u.


Za sjednicu predlažem sljede?i


D n e v n i   r e d


1. Izvodi iz zapisnika sa druge i tre?e redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2. Poslani?ka pitanja;
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“; (PREUZMI MATERIJAL)
4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju lovišta na Unsko-sanskom kantonu; (PREUZMI MATERIJAL)
5. Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
6. Okvirni trogodišnji plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2015-2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7. Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8. Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih nov?anih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11. Izvještaj o provo?enju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
12. Informacija o stanju upravnog rješavanja u op?inama Unsko-sanskog kantona za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13. Informacija o stanju planske dokumentacije u Unsko-sankom kantonu; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense