Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 5. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana 46. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.5/04)

S a z i v a m

Pet redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 18.05.2015. godine s po?etkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Biha?u.


Za sjednicu predlažem sljede?i

D n e v n i   r e d

1. Izvod iz zapsinika sa 4. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2. Poslani?ka pitanja;
3. Izbor i imenovanja:
     a) Prijedlog Odluke o imenovanju ?lanova Skupštine fabrike tepiha "Sanotaf" d.o.o. Klju?;
     b) Prijedlog Odluke o imenovanju ?lanova Skupštine JP "Radiotelevizija Unsko-sanskog kantona";
4. Prijedlog Odluke o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona od 01.01.-31.12.2014. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
5. Prijedlog Odluke o prihvatanju Konsolidovanog godišnjeg obra?una Budžeta Unsko-sanskog kantona od 01.01.-31.12.2014. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Vije?a nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
7. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP "Unsko-sanske novine" d.o.o. Biha? za 2014. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
    b) Plan i program rada JP "Unsko-sanske novine" d.o.o. Biha? za 2015. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8. a) Izvještaj o radu JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2014. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
    b) Program rada JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9. a) Izvještaj o radu JU Zavod za zaštitu kulturnog naslije?a za 2014. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
    b) Program rada JU Zavod za zaštitu kulturnog naslije?a za 2015. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10. a) Izvještaj o radu JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2014. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
    b) Program rada JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11. a) Izvještaj o radu JU Spomen bibloteka "Skender Kulenovi?" Bosanski Petrovac za 2014. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
    b) Program rada JU Spomen bibloteka "Skender Kulenovi?" Bosanski Petrovac za 2015. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12. a) Izvještaj o radu sa ocjenom stanja u oblasti sporta i finansijskim pokazateljima Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2014. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
    b) Program rada i finansijski plan prihoda i rashoda Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2015. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13. a) Izvještaj o radu JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka Biha? za 2014. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
    b) Program rada JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka Biha? za 2015. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14. Izvještaj o radu i poslovanju JU "Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona" Biha? za 2014. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
15. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2014. godinu. (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense