Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 8. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana 48. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04), predsjedavaju?i Skupštine Unsko-sanskog kantona

S a z i v a

Osmu redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u ponedjeljak, 13.07.2015. godine s po?etkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije ?erzeleza br.6. u Biha?u.

Za sjednicu predlaže sljede?i

Dnevni red

1. Izvod iz zapisnika sa sedme redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2. Poslani?ka pitanja;
3. Prijedlog Odluke o utvr?ivanju teksta odluke o stvaranju uslova za zaklju?enje ste?ajnog postupka d.o.o. „TKA“ p.o. Cazin; (PREUZMI MATERIJAL)
4. Izvještaj o radu ZU „Dom zdravlja Klju? za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
5. Plan i program rada i finansijki plan ZU „Dom zdravlja Klju?“ za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
6. Izvještaj o radu i poslovanju ZU „Gradska apoteka Klju?“ za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7. Program rada ZU „Gradska apoteka Klju?“ za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8. Izvještaj o radu i poslovanju ZU „Gradska apoteka Cazin“ za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9. Plan i program rada ZU „Gradska apoteka Cazin“ za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10. Izvještaj o radu i poslovanju ZU „Gradska apoteka Sanski Most“ za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11. Plan i program rada ZU „Gradska apoteka Sanski Most“ za 2015.godinu“ (PREUZMI MATERIJAL)
12. Izvještaj o radu i finansijki izvještaj JU „Socijalno-pedagoška životna zajednica“ Biha? za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13. Program rada JU „Socijalno pedagoška životna zajednica“ Biha? za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14. Izvještaj o radu JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ u školskoj 2013/2014.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
15. Plan i Program JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ u školskoj 2014/2015.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
16. Izvještaj o radu JU „Veterinarski zavod“ Biha? za 2014.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
17. Program rada JU „Veterinarski zavod“ Biha? za 2015.godinu. (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense