Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
Održana 10. sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona
Skupština USK

BIHA?, 08. septembar - Ju?er je Skupština Unsko-sanskog kantona održala svoju 10. redovnu sjednicu. Poslanici su na prijedlog Kolegija usvojili slijede?i dnevni red:

 

1. Izvod iz zapisnika sa devete  redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2. Poslani?ka pitanja;
3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona; 
4. Dopuna Plana i programa rada JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2015.godinu;
5. Izvještaj o radu JU „Kantonalni fond za pomo? u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju bora?kih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2014.godinu;
6. Izvještaj o finansijskom poslovanju ZU „Gradska apoteka Bužim“ za 2014.godinu;
7. Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2015. godine;
8. Informacija o implementaciji Zakona o provo?enju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti bora?ko-invalidske zaštite na podru?ju Unsko-sanskog kantona;
9. Informacija o stanju sigurnosti na podru?ju Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2015. godine;
10. Informacija o stanju sigurnosti saobra?aja na podru?ju Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2015. godine;

 

Po skra?enom postupku usvojen je  Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o Kantonalnom tužilaštvu USK, te je prihva?ena dopuna plana i programa rada Kantonalnog fonda za stambeno zbrinjavanje bora?ke populacije. 

 

Poslanici su usvojili Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2015. godine. Informacija o implementaciji Zakona o provo?enju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti bora?ko-invalidske zaštite na podru?ju Unsko-sanskog kantona je izazvala najviše konstruktivne rasprave na ovoj sjednici. Poslanici su na kraju zasjedanja razmatrali Informaciju o stanju sigurnosti na podru?ju Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2015. godine i Informacija o stanju sigurnosti saobra?aja na podru?ju Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2015. godine.

 

Adsense