Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 11. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu ?lana 46. stav (1) a u vezi ?lana  48. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),


S a z i v a m   


11. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja ?e se održati u petak, 09.10.2015.godine s po?etkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije ?erzeleza br.6. u Biha?u.

Za sjednicu predlažem sljede?i


D n e v n i   r e d


1.    Izvod iz zapisnika sa šeste i sedme vanredne i desete redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
2.    Poslani?ka pitanja;
3.    Izbor i imenovanja
a)    Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
4.    Nacrt Zakona o trezoru, davanje mišljenja; (PREUZMI MATERIJAL)
5.    Nacrt Zakona o porezu na dobit, davanje mišljenja; (PREUZMI MATERIJAL)
6.    Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o osnovnom i op?em srednjem obrazovanju; (PREUZMI MATERIJAL)
7.    Prijedlog Zakona o pla?ama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
8.    Prijedlog Odluke o formiranju privremenog radnog tijela „Komisija za izradu Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona“; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense