Zadnje iz kategorije:
Izvještaj
Održana 16. redovna sjednica Skupštine USK
Izvještaj

Ju?er je u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona održana 16. redovna sjednica. na po?etku sjednice poslanici su usvojili dopunu dnevnog reda sa Inicijativom o preispitivanju Odluke VSTV BiH, te izmjene redoslijeda ta?aka dnevnog reda. Nakon usvojenih prijedloga vezanih za dnevni red, poslanici su usvoji dnevni red 16. redovne sjednice Skupštine:

1)    Izvod iz zapisnika sa 15. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslani?ka pitanja;
3)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na uslove kratkoro?nog kreditnog zaduženja po transakcijskom ra?unu;
4)    Prijedlog Odluke o zaduženju Unsko-sanskog kantona i zaklju?ivanju Podugovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine;
5)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaklju?ivanje Ugovora o podršci projektu izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u Op?ini Cazin;
6)    Strategija za uklju?ivanje djece sa poteško?ama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Unsko-sanskom kantonu;
7)    Inicijativa Ministarstva za gra?enje, prostorno ure?enje i zaštitu okoline za donošenje Deklaracije o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališa radioaktivnog otpada u op?ini Dvor, Republika Hrvatska i Prijedlog Deklaracije o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u op?ini Dvor, Republika Hrvatska;
8)    Inicijativa za preispitivanje Odluke VSZV BiH

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika i postavljenih poslani?kih pitanja, poslanici Skupštine Unsko-sanskog kantona su razmatrali i sa 17 glasova ZA, 9 suzdržanih i jedan protiv, usvojili Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na uslove kratkoro?nog kreditnog zaduženja po transakcijskom ra?unu.

Prijedlog Odluke o zaduženju Unsko-sanskog kantona i zaklju?ivanju Podugovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaklju?ivanje Ugovora o podršci projektu izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u Op?ini Cazin nisu dobili potrebnu ve?inu, za usvajanje ovih Odluka glasalo je 13 poslanika.

Strategija za uklju?ivanje djece sa poteško?ama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Unsko-sanskom kantonu je u diskusiji pohvaljena od strane svih poslanika i kao takva, usvojena jednoglasno.

Jednoglasnu podršku poslanika u Skupštini dobile su i inicijative:

- Inicijativa Ministarstva za gra?enje, prostorno ure?enje i zaštitu okoline za donošenje Deklaracije o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališa radioaktivnog otpada u op?ini Dvor, Republika Hrvatska i Prijedlog Deklaracije o protivljenju aktivnostima izgradnje odlagališta radioaktivnog otpada u op?ini Dvor, Republika Hrvatska;
- Inicijativa za preispitivanje Odluke VSZV BiH.


Adsense