Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 19. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),

 

S a z i v a m

 

19. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 16.05.2016.godine s početkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 18. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Prijedlog Zakona o značajnim datumima, događajima i ličnostima u toku odbrambeno-oslobodilačkog rata na području Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
4)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012.-2032.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
5)    Odluka o prihvatanju Konsolidovanog godišnjeg obračuna Budžeta Unsko-sanskog kantona od 01.01. do 31.12.2015.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
6)    Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12.2015.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
7)    Izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima ZU Dom zdravlja Ključ za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
8)    Program rada ZU Dom zdravlja Ključ sa finansijskim planom za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
9)    Izvještaj o radu i finansijski izvještaj ZU Dom zdravlja Cazin za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
10)    Program rada ZU Dom zdravlja Cazin sa finansijskim planom za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
11)    Izvještaj o radu i finansijski izvještaj ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
12)    Plan i program rada ZU Dom zdravlja Sanski Most sa finansijskim planom za 2016.godinu. (PREUZIMANJE MATERIJALA)

Adsense