Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
Zakazana 21. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona
Skupština USK

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),

S a z i v a m

21. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak, 08.07.2016.godine s početkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D n e v n i   r e d

1. Izvod iz zapisnika sa 8. vanredne, 19. i 20. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;  
2. Poslanička pitanja; 
3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porez na naslijeđe i poklon
4. Izvještaj o radu Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2015.godine, sa ocjenom stanja u oblasti sporta i finansijskim pokazateljima;
5. Izvještaj o radu JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka za 2015.godinu; 
6. Izvještaj o radu JU Spomen biblioteka „Skender Kulenović“ Bosanski Petrovac za 2015.godinu; 
7. Program rada JU Spomen biblioteka „Skender Kulenović“ Bosanski Petrovac za 2016.godinu; 
8. Izvještaj o radu JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu;
9. Program rada JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; 
10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Unsko-sanske novine“ d.o.o. Bihać za 2015.godinu; 
11. Plan i Program rada JP „Unsko-sanske novine“ d.o.o. Bihać za 2016.godinu; 
12. Izvještaj o radu JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu;
13. Program rada JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;

Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                    Unsko-sanskog kantona
                                                                                 Nijaz Hušić, prof.

Adsense