Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 24. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04), 


S a z i v a m


24. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 25.08.2016.godine s početkom rada u 10,00 sati  u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 23. redovne i 10. vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
2)    Poslanička pitanja;
3)    Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
4)    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
5)    Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih kantonalnih javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i inastitucija Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
6)    Nacrt Zakona o turizmu;
7)    Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2015.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
8)    Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU Socijalno pedagoška životna zajednica Bihać za 2015. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
9)    Program rada JU Socijalno pedagoška životna zajednica Bihać za 2016. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
10)    Izvještaj o poslovanju ZU Dom zdravlja Bihać za 01.01.-31.12.2015.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
11)    Program rada ZU Dom zdravlja Bihać sa Finansijskim planom za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
12)    Izvještaj o radu JZU Opća bolnica Sanski Most za 2015. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
13)    Program rada JZU Opća bolnica Sanski Most sa Finansijskim planom za 2016. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
14)    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za period 01.01.-31.12.2015. godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
15)    Program rada ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2016. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
16)    Rezolucija o zaštiti rijeke Une i njene pritoke Unac; (PREUZIMANJE MATERIJALA)

 


Dnevni red i termini radnih tijela (PREUZIMANJE MATERIJALA)


  Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                       Unsko-sanskog kantona
                                                                                Nijaz Hušić, prof.

Adsense