Zadnje iz kategorije:
Zakoni
Obavijest o Javnim raspravama
Zakoni

Na osnovu Zaključaka donesenih na 24. redovnoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona i usvojenih:

- Nacrt Zakona o izmjenema i dopunama Zakona o šumama i
- Nacrt Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih kantonalnih javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i inastitucija Unsko-sanskog kantona,

nadležna ministarstva organiziju Javne rasprave o datim nacrtima. Materijali su dostupni na linkovima:

- Nacrt Zakona o izmjenema i dopunama Zakona o šumama (PREUZMI MATERIJAL)


- Nacrt Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih kantonalnih javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i inastitucija Unsko-sanskog kantona, (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense