Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 25. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana 46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),


S a z i v a m


25. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 13. 10. 2016.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i    r e d


1) Izvod iz zapisnika sa 24. redovne i 11. vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2) Poslanička pitanja;
3) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
4) Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja, rukovođenja i drugih organa kantonalnih javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton i institucija Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
5) Nacrt Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
6) Nacrt Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
7) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
8) Plan implementacije Programa revitalizacije bivše DD „DI Sanica“ Ključ i Odluka o osnivanju d.o.o. „Sanica“ Ključ; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
9) Izvještaj o radu Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Bihać za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
10) Program rada Javne ustanove „Veterinarski zavod“ Bihać za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
11) Izvještaj o radu i poslovanju ZU Gradska apoteka Ključ za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
12) Plan i program rada ZU Gradska apoteka Ključ za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
13) Izvještaj o radu i poslovanju ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa za 2015. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
14) Program rada ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa za 2016. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
15) Izvještaj o radu ZU Gradska apoteka Bužim za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
16) Program rada ZU Gradska apoteka Bužim za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
17) Izvještaj o radu ZU Gradska apoteka Cazin za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
18) Plan i program rada ZU Gradska apoteka Cazin za 2016.godinu. (PREUZIMANJE MATERIJALA)


Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Nijaz Hušić, prof.

Adsense