Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 26. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04), 


S a z i v a m


26. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 23.11. 2016.godine s početkom rada u 10,00  sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 25. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;  
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izbor i imenovanja;
4)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
5)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za kratkoročno kreditno zaduženje po transakcijskom računu-overdraft, za fiskalnu 2017.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
6)    Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
7)    Izvještaj o radu i poslovanju JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
8)    Program rada i finansijski plan poslovanja ZU Apoteka Sanski Most za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
9)    Izvještaj o radu JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać, za 2015.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
10)    Program rada JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2016.godinu; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
11)    Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2016.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)
12)    Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za period januar-juni 2016.godine; (PREUZIMANJE MATERIJALA)

 

Zakazana radna tijela uoči 26. sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona:

- Zakonodavno-pravna komisija (SAZIV)
- Komisija za pitanja zdravstva, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku (SAZIV)
- Komisija za pitanje sigurnosti i nadzora zakonitosti rada (SAZIV)
- Komisija za budžet i ekonomsko-finansijska pitanja
(SAZIV)
- Komisija za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade (SAZIV)

 

Napomena: Spisak radnih tijela sa sazivima će biti ažuriran.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adsense