Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 13. vanrednu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana 46. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.5/04),


S a z i v a m


13. vanrednu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u utorak, 27.12.2016. godine, s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu (Rebalans II); (PREUZMI MATERIJAL)
2)    Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart 2017. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
3)    Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2016. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Prijedlog Programa rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
 

                                                                                                  Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                    Unsko-sanskog kantona
                                                                                                        Nijaz Hušić, prof.

Adsense