Zadnje iz kategorije:
Javni oglas
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Nezavisnog odbora za izbor i reviziju
Javni oglas

Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja raspisuje Javni oglas (kao u prilogu), objavljen u dnevnom listu "Oslobodjenje" i Službenim novinama FBiH. Zadnji datum objave je 21.12. u Sl. novinama FBiH, te od tog datuma počinje teći rok za prijavu ...

Adsense