Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 14. vanrednu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana 46. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.5/04),  


S a z i v a m


14. vanrednu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u nedjelju, 29.01.2017. godine, s početkom rada u 11,00 u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na uslove kratkoročnog kreditnog zaduženja po transakcijskom računu – overdraft; (PREUZMI MATERIJAL)


                                                                                                  Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                    Unsko-sanskog kantona
                                                                                                        Nijaz Hušić, prof.

Adsense