Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 28. redovnu sjednicu Skupštine USK
 Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),


S a z i v a m


28. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 13.02.2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 26. i 27. redovne i 12. i 13. vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
2)    Poslanička pitanja;
3)   a)  Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za žalbe javnosti; PREUZMI MATERIJAL)
      b)  Prijedlog Odluke o verifikaciji mandata članovima Odbora za žalbe;  PREUZMI MATERIJAL)
      c)  Prijedlog Odluke o novčanim primanjima članova Odbora za žalbe javnosti; PREUZMI MATERIJAL)
      d)  Prijedlog Odluke o o razrješenju člana Skupštine Unsko-sanskog kantona u Skupštini društva JP „US REG-DEP“ d.o.o. Bihać; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Nacrt Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 2012. do 2032.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Plan zaštite od požara Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Izvještaj o radu Javno žalbenog biroa za period 01.01. do 30.11.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Informacija o visini uplaćenih sredstava na ime naknade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada na području Unsko-sanskog kantona za 2015.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu; (PREUZMI MATERIJAL)
13)    Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova Federacije Bosne i Hercegovine; (PREUZMI MATERIJAL)

 

 

Zakazana radna tijela uoči 28. sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona:

- Zakonodavno-pravna komisija (SAZIV)
- Komisija za pitanja zdravstva, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku (SAZIV)
- Komisija za budžet i ekonomsko-finansijska pitanja (SAZIV)
- Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i mlade (SAZIV)
- Komisija za pitanje sigurnosti i nadzora zakonitosti rada (SAZIV)
- Komisija za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, stambeno-komunalnu politiku i infrastrukturu (SAZIV)


Adsense