Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 28. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) a u vezi sa članom 52. i 53.Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),


S a z i v a m


28. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak, 24. marta 2017.godine s početkom rada u 10 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 26. i 27. redovne i 12., 13., 14. i 15. vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; 
2)    Poslanička pitanja;
3)    a) Prijedlog Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu (PREUZMI MATERIJAL a i b)
b) Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu
4)    Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
5)    Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Prijedlog Odluke o utvrđivanju takse na teret osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o zadržavanju prava i obaveza osnivača prema zdravstvenoj ustanovi Kantonalna bolnica „Dr.Irfan Ljubijankić“ Bihać; (PREUZMI MATERIJAL)


Zakazana radna tijela uoči 28. sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona:

- Zakonodavno-pravna komisija (SAZIV)
- Komisija za pitanja zdravstva, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku (SAZIV)
- Komisija za budžet i ekonomsko-finansijska pitanja (SAZIV)

 

Adsense