Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 30. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),

 

S a z i v a m


30. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 24.04.2017.godine s početkom rada u 10 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 29. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;  
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izbor i imenovanja;
4)    Prijedlog Zakona o načinu i uslovima  izmirenja dugovanja fizičkih lica po osnovu ugovora o robnom kreditu; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona za period 2012-2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Izvještaj o rezultatima rada Kantonalnog suda u Bihaću u 2016.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13)    Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14)    Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije – rad za opće dobro na slobodi u 2016.godini; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense