Zadnje iz kategorije:
Sjednica Skupštine
Održana 30. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona
Sjednica Skupštine

BIHAĆ, 24. april - Danas je Skupština Unsko-sanskog kantona održala svoju 30. redovnu sjednicu. Poslanici su raspravljali na osnovu utvrđenog dnevnog reda na sjednici Kolegija:

1)    Izvod iz zapisnika sa 29. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; 
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izbor i imenovanja;
4)    Prijedlog Zakona o načinu i uslovima  izmirenja dugovanja fizičkih lica po osnovu ugovora o robnom kreditu;
5)    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama;
6)    Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona za period 2012-2016.godine;
7)    Izvještaj o rezultatima rada Kantonalnog suda u Bihaću u 2016.godini;
8)    Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
9)    Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
10)    Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
11)    Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
12)    Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
13)    Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
14)    Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije – rad za opće dobro na slobodi u 2016.godini;

Nakon jednoglasno (30 glasova ZA) usvojenog Izvoda iz zapisnika sa 29. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona i seta poslaničkih pitanja, poslanici su u okviru tačke "Izbor i imenovanja" sa 27 glasova ZA usvojili Prijedlog Odluke o razrješenju člana Skupštine Unsko-sanskog kantona u Skupštini društva JP "US REG-DEP" d.o.o. Bihać. Sa 23, odnosno 16 glasova ZA usvojen je prijedlog za razrješenje i imenovanje ministara u Vladi Unsko-sanskog kantona.

Nakon 13 godina Skupština Unsko-sanskog kantona je jednoglasno usvojila i novi Poslovnik Skupštine Unsko-sanskog kantona sa 22 glasa ZA.

Prijedlog Zakona o načinu i uslovima  izmirenja dugovanja fizičkih lica po osnovu ugovora o robnom kreditu je dobio potrebnu većinu sa 17 gaslova ZA, dok su jednoglasnu podršku dobili Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama i Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona za period 2012-2016.godine.

Izvještaj o rezultatima rada Kantonalnog suda u Bihaću u 2016.godini i Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu su dobili podršku Skupštine USK.

Do kraja sjednice primljene su na znanje informacije:

  • Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
  • Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
  • Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
  • Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
  • Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;
  • Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije – rad za opće dobro na slobodi u 2016.godini;

 

Adsense