Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 31. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04), 


S a z i v a m


31. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak, 05. 05. 2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 30. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izbor i imenovanja;
4)    Izvještaj o radu Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Program rada Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Izvještaj o radu JU „Veterinarski zavod“ Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Program rada JU „Veterinarski zavod“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Izvještaj o radu JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Program i plan rada JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać, za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Izvještaj o radu JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Program rada JU Muzej Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Izvještaj o radu JU Spomen biblioteka „Skender Kulenović“ Bosanski Petrovac za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13)    Program rada JU Spomen biblioteka „Skender Kulenović“ Bosanski Petrovac za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14)    Izvještaj o radu JU „Kantonalna i univerzitetska biblioteka“ Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
15)    Plan i program rada JU „Kantonalna i univerzitetska biblioteka“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
16)    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „Unsko-sanske novine“ d.o.o. Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
17)    Plan i program rada JP „Unsko-sanske novine“ d.o.o. Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense