Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 32. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 5/04),


S a z i v a m


32. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 08.05.2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Poslanička pitanja;
2)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta JU Univerzitet u Bihaću; (PREUZMI MATERIJAL)
3)    Odluka o prihvatanju Konsolidovanog godišnjeg obračuna Budžeta Unsko-sanskog kantona od 01.01.do 31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31-12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu Smjernica razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona 2016-2020 godine; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Nacrt Strategije prema mladima Unsko-sanskog kantona 2016-2020.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska krupa za 2016.godinu-revidirani Plan u odnosu na trogodišnji Plan rada i poslovanja za 2015-2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Revidirani plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Program rada JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Izvještaj o korištenju budžetske rezerve za period 01.01. do 31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13)    Izvještaj o provođenju Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantoa za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14)    Izvještaj o radu Kantonalne upravne inspekcije o izvršenim inspekcijskim pregledima u periodu od 01.01.do 31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense