Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 33. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  52. stav Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


33. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 19.06.2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1) Izvod iz zapisnika sa 32. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2) Poslanička pitanja;
3) Prijedlog Zakona o uvjetima za rad Kantonalne bolnice; (PREUZMI MATERIJAL)
4) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina; (PREUZMI MATERIJAL)
5) Prijedlog Zakona o izmjeni zakona o šumama; (PREUZMI MATERIJAL)
6) Prijedlog Odluke o verifikaciji školskih svjedodžbi/diploma stečenih za zanimanje medicinska sestra-tehničar u periodu od školske 2013/2014 godine do školske 2016/2017 godine i rješavanje statusa učenika u zanimanju zubni tehničar u Katoličkom školskom centru "Ivan Pavao II" Bihać; (PREUZMI MATERIJAL)
7) Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8) Izvještaj o radu i poslovanju ZU Zavod za javno zdravstvo za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9) Program rada ZU Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona sa finansijskim planom za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10) Izvještaj o radu JU Arhiv Unsko-sanskog kantona u 2016.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
11) Program rada JU Arhiv Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12) Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za prostorno uređenje i planiranje za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13) Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14) Izvještaj o radu Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
15) Zaključak i Mišljenje ekspertne komisije kojim se daje saglasnost na elaborat o opravdanosti osnivanja Srednje medicinske škole u KŠC „Ivan Pavao II“ Škola za Europu u Bihaću; (PREUZMI MATERIJAL)
16) Zaključak i Elaborat o proširenju Visoke zdravstvene škole u Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense