Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 34. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


34. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 03.07.2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 33. redovne i 17.vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Nacrt Zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Izvještaj o radu JZU Opća bolnica Sanski Most za period 01.01.-31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Program rada JZU Opća bolnica Sanski Most sa Finansijskim planom za 2017.godinu;  (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Plan i program rada sa Finansijskim planom ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za period 01.01.-31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Program rada ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa za 2017.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
12)    Izvještaj o poslovanju ZU Dom zdravlja Bihać za period od 01.01.-31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
13)    Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bihać za 2017.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
14)    Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2016.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
15)    Program rada ZU Domzdravlja Sanski Most za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
16)    Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Bužim za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
17)    Program rada sa Finansijskom planom ZU Dom zdravlja Bužim za 2017.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
18)    Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
19)    Program rada ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
20)    Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Ključ za period 01.01.-31.12.2016.godine;(PREUZMI MATERIJAL)
21)    Program rada ZU Dom zdravlja Ključ sa Finansijskim planom za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
22)    Izvještaj o radu i Finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
23)    Program rada i Finansijski plan ZU Dom zdravlja Cazin za 2017.godinu;  (PREUZMI MATERIJAL)
24)    Izvještaj o radu i poslovanju ZU Gradska apoteka Ključ za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
25)    Program rada ZU Gradska apoteka Ključ za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
26)    Izvještaj o radu i poslovanju ZU Apoteka Sanski Most za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
27)    Program rada ZU Gradska apoteka Sanski Most za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
28)    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Apoteka Bužim za 2016.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
29)    Plan i program rada ZU Apoteka Bužim za 2017.godinu;  (PREUZMI MATERIJAL)
30)    Izvještaj o radu ZU Gradske apoteke Bosanska Krupa u 2016.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
31)    Plan rada ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
32)    Izvještaj o radu ZU Gradska apoteka Cazin za 2016.godine;  (PREUZMI MATERIJAL)
33)    Plan i Program rada ZU Gradska apoteka Cazin za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
34)    Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU „Socijalno pedagoška životna zajednica“ Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
35)    Program rada i finansijski plan JU „Socijalno pedagoška životna zajednica“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense