Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 35. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


35. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak, 21.07.2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1) Izvod iz zapisnika sa 34. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2) Poslanička pitanja;
3) Prijedlog Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu; (PREUZMI MATERIJAL)
4) Rebalanas Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
5) Izvještaj o radu ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać za period 01.01. do 31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
6) Program rada ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7) Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za period 01.01. do 31.12.2016.godine sa izvještajem o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8) Izvještaj o radu Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2016.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
9) Program rada i Finansijski plan prihoda i rashoda Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10) Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11) Program rada Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12) Program rada JU „Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13) Izvještaj o provođenju Plana zaštite okoliša Unsko-sanskog kantona 2014-2019.godina; (PREUZMI MATERIJAL)
14) Periodični izvještaj o radu Komisije za koncesije – januar –mart 2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
15) Informacija o stanju u oblastima privrede za 2016.godinu iz nadležnosti Ministarstva privrede; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense