Zadnje iz kategorije:
Javna rasprava
Poziv na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona
Javna rasprava

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-4-567/17 od 03.07.2017. godine prihvatila je Nacrt Zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona, te zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona da organizira i provede javnu raspravu o navedenom Nacrtu Zakona.

 

Stoga, Ministarstvo poziva sve zainteresovane pravne i fizičke osobe, na koje se na posredan ili neposredan način odnosi tematika predmetnog Zakona da uzmu aktivno učešće na javnoj raspravi o Nacrtu Zakona oružju i municiji  koja će se održati dana 06.09.2017. godine (srijeda) u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona s početkom u 10,00 sati.

 

Tekst Nacrta predmetnog Zakona nalazi se na linku:  PREUZMI MATERIJAL

Adsense