Zadnje iz kategorije:

Rezultati pismenog testa za kandidate u proceduri imenovanja članova Nezavisnog odbora
Nezavisni odbor

Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja Skupštine Unsko-sanskog kantona je danas održala pismeni test za kandidate u proceduri imenovanja članova Nezavisnog odbora.

 

Pismeni test je sadržovao pitanja iz sljedećih propisa:

 

-Zakon o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.14/06, 5/08 i 3/14).

-Zakon o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.13/16 i 16/17).

-Pravilnik o radu i procedurama Nezavisnog odbora za izbor i reviziju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.15/13 i 14/16).

Rezultate ispita mogu se preuzeti na linku: REZULTATI.

Adsense