Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
Potpisivanje Memoranduma o saradnji Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade i mreVUK USK
Skupština USK

Sutra će se u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona sa početkom u 12.00 sati održati sjednica Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade, na kojoj će se obaviti potpisivanje MEMORNADUMA О SARАDNJI U ОBLАSТI POBOLJŠANJA POLOŽAJA SREDNJOŠKOLACA, UČЕŠĆА SREDNJOŠKOLACA U RАZVОЈU OMLADINSKIH POLITIKA I RAZMJENI INFORMACIJA, izmеđu Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i mlade u Skupštini Unsko - sanskog kantona i Mreže vijeća učenika Unsko-sanskog  kantona.

 


Memorandum će se zasnivati na sljedećim principima:•    Posvećenosti: Razvoju i očuvanju ustavno-pravnog položaja Unsko – sanskog kantona i države Bosne i Hercegovine kroz podizanje svijesti srednjoškolaca o značaju istog, te saradnji na uvođenju europskih standarda u zadovoljavanju interesa  srednjoškolaca.
•    Otvorenosti i transparentnosti: Kroz obezbjeđivanje informacija i aktivne komunikacije između Komisije i mreVUK-a USK-a u cilju saradnje na poboljšanju položaja svih srednjoškolaca u Unsko - sanskom kantonu i razvoju efikasnih mehanizama saradnje između mreža vijeća učenika i vladinih ustanova.
•    Odgovornost: Kroz razvijanje inovativnih i održivih oblika saradnje između predstavnika Komisije, te predstavnika mreVUK-a USK-a, na principima uzajamne odgovornosti i zadovoljavanja obostranih interesa.
•    Efikasnosti: Kroz saradnju i rad na stvaranju uslova koji će obezbijediti efikasno djelovanje mladih u cilju razvoja omladinskog aktivizma i položaja vijeća učenika i  srednjoškolaca na području Unsko – sanskog kantona.
•    Povezanosti: Kroz zajedničko razvijanje strategija i programa koji se odnose na jačanje položaja mladih, mobilnosti mladih, a posebno vijeća učenika i srednjoškolske populacije u društvu Unsko – sanskog kantona.

Adsense