Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 37. redovnu sjednicu Skupštine USK
 Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


37. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 13.11.2017.godine s početkom rada u 10:00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 36. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prebijanje međusobnih obaveza po pravosnažnim presudama; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju ZU Kantonalna bolnica „Dr.Irfan Ljubijankić“ Bihać; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Inicijativa JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za donošenje Odluka o rješavanju problema duga JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona Bihać, nastalog po osnovu neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica na području Unsko-sanskog kantona u periodu 01.01.2002-30.09.2005.godine.  (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Izvještaj o radu JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Program rada JU „Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense