Zadnje iz kategorije:
Skupština USK
Rezultati usmenog intervjua za kandidate u proceduri imenovanja članova Nezavisnog odbora
 Skupština USK

Komisija za izbor i imenovanja i finansijsko-administrativna pitanja (U daljem tekstu:Komisija),  je obavila dana 20.11.2017.godine, usmeni dio ispita sa kandidatima koji su uspješno položili pismeni test za članoveNezavisnog odbora za izbor i reviziju. Na sjednici Komisije održanoj dana 28.11.2017.godine, izvršeno je ocjenivanje kandidata.

 

Slijedom prednjeg, Komisija obavještava kandidate o rezultatima :R.br.

IME I PREZIME

PISMENI TEST

USMENI DIO ISPITA

UKUPNO

(PISMENI TEST I USMENI DIO ISPITA)

1.

AJNA  JODANOVIĆ                  

13

25

38

2.

JASMINA  ČAVKIĆ

11

25

36

3.

JASMIN  HEPIĆ

10

25

35

4.

VESNA  DIZDARIĆ

10

25

35

5.

AZRA  SULJIĆ

9

24

33

6.

DIJANA DEDIĆ

13

17

30

           

Kanidati sa jednakim brojem bodova:

R.br.

IME I PREZIME

PISMENI TEST

USMENI DIO ISPITA

UKUPNO

(PISMENI TEST I USMENI DIO ISPITA)

7.

JASMIN  HUŠIĆ

8

15

23

8.

IZET  SEFERAGIĆ

8

15

23

9.

ISMET  BEĆIRSPAHIĆ

8

15

23

 

Kandidati pod rednim br.7., 8., i 9. Jasmin Hušić, Izet Seferagić i Ismet Bećirspahić su ostvarili jednak broj bodova.

 

Obzirom da je čanom 29. stav (1) Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” br.13/16 i 16/17), propisano da Nezavisni odbor se sastoji od sedam članova, Komisija će obaviti dana (ponedjeljak), 04.12.2017.godine, u 10,00 sati u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona, ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću, još jednom pismeni test za imenovane kandidate pod rednim brojem 7., 8. i 9.

Pismeni test će biti eliminatoran.

 

Nakon što se izvrši konačno ocjenjivanje, Komisija će u skladu sa odredbama člana 28. stav (2) Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” br.13/16 i 16/17),  uputiti Skupštini Kantona prijedlog Odluke o imenovanju Nezavisnog odbora.

 

Adsense