Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 37. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


37. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u  petak, 22.12.2017.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d1)    Izvod iz zapisnika sa 36. redovne i 19.vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; (36-preuzmi materijal) (19-preuzmi materijal)
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izbor i imenovanja;
4)    Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Univerzitetu u Bihaću;(preuzmi materijal)
5)    a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (preuzmi materijal)
b) Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (preuzmi materijal)
6)    a) Nacrt Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (preuzmi materijal)
b) Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (preuzmi materijal)
7)    Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (preuzmi materijal)
8)    Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (preuzmi materijal)

Adsense