Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 38. redovnu sjednicu Skupštine USK
 Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


38. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u  ponedjeljak, 05.03.2018.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 20.vanredne i 37. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izbor i imenovanja;
4)    Prijedlog Zakona o studentskom standardu; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Nacrt Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Prijedlog Strategije prema mladima Unsko-sanskog kantona 2018-2022.godina; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Nacrt Strategije razvoja obrazovanja Unsko-sanskog kantona 2017-2022.godina; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Nacrt Strategije razvoja visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu 2019-       2024.godina; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Prijedlog Programa rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense