Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 39. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m

39. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u  ponedjeljak, 02.04.2018.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d1)    Izvod iz zapisnika sa  37. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izbor i imenovanja;
4)    a) Prijedlog Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
b) Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu;  (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Rebalans Finanasijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    a) Prijedlog Odluke o promjeni naziva JU Umjetnička škola Bihać u JU Umjetnička škola „Nusret Keskin-Braco“ Bihać; (PREUZMI MATERIJAL)
b) Prijedlog Odluke o promjeni naziva JU „Mješovita srednja škola“ Ključ u JU Mješovita srednja škola „Profesor Omer Filipović“ Ključ; (PREUZMI MATERIJAL)
c) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke Skupštine Unsko-sanskog kantona broj: 01-1-15/98 od 28.februara 1998.godine;  (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Prijedlog Odluke o davanju na privremeno korištenje (30 godina) objekta dijela stare škole (dvije učionice i prostor iznad tih učionica) sadašnjeg korisnika JU OŠ „Bužim“ Bužim, Općini Bužim; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense