Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 40. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


40. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak, 27.04.2018.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa  39. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Prijedlog Zakona o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o načinu i uslovima izmirenja dugovanja fizičkih lica po osnovu ugovora o robnom kreditu; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Nacrt „Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period od 20 godina“; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Prijedlog Plana zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017-2022.godina; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Trogodišnji plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za period 2018-2020.godina, i Plan rada i poslovanja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Mišljenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike na Nacrt Strategije zapošljavanja Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2021.godine; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense