Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 41. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 
S a z i v a m41. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 04.06. 2018.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d1)    Izvod iz zapisnika sa  40. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona;  (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Prijedlog Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata;  (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Nacrt Zakona o sudskim taksama; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Informacija o stanju migranata na području Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, izbjeglih i raseljenih osoba i povratnika u 2016.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Informacija o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama Unsko-sanskog kantona u 2017.godini; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Informacija o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Informacija o stanju nasilja u porodici na području Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Informacija o stanju sigurnosti saobraćaja na području Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu;  (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantina za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13)    Informacija o primjeni alternativne krivične sankcije rad za opće dobro na slobodi na području Unsko-sanskog kantona u 2017.godini;  (PREUZMI MATERIJAL)
14)    Informacija o visini uplaćenih sredstava na ime naknade za upravljanje zajedničkim dijelovima i uređajima zgrada na području Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;  (PREUZMI MATERIJAL)


                        Predsjedavajući Skupštine
                                                                                                 Unsko-sanskog kantona                                         
                                                                              Nijaz Hušić, prof.

Adsense