Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 42. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


42. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 25.06.2018.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa  41. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona za period oktobar 2016-decembar 2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Periodični izvještaj o radu Komisije za koncesije za period juli-septembar  2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Izvještaj o radu Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Izvještaj o radu JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2016.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Program rada JU „Razvojna Agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Izvještaj p radu JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Program rada JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Program rada Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
13)    Izvještaj o radu Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14)    Program rada i Finansijski plan prihoda i rashoda Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense