Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 43. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


43. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak, 13.07.2018.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa  42. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2017.godine, sa prijedlogom mjera i aktivnosti; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Izvještaj o radu i poslovanju ZU Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Program rada sa finansijskim planom za 2018.godinu ZU Zavoda za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona;(PREUZMI MATERIJAL)
6)    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica u Sanskom Mostu za period 01.01.-31.12.2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Program rada JZU Opća bolnica u Sanskom Mostu, sa Finansijskim planom za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2017.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
9)    Plan i program rada ZU Dom zdravlja Sanski Most sa Finansijskim planom za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Izvještaj o radu i finansijkom poslovanju ZU Dom zdravlja Ključ za period 01.01.-31.12.2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Plan i program rada ZU Dom zdravlja Ključ, sa Finansijskim planom za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Bosanksi Petrovac za 2017.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
13)    Program rada ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac sa finansijskim planom za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
14)    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Cazin za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
15)    Program rada i Finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Cazin za 2018.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
16)    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
17)    Plan i program rada sa Finansijskim planom Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
18)    Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Bužim za period 01.01-31.12.2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
19)    Program rada ZU Dom zdravlja Bužim sa Finansijskim planom za 2018.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)
20)    Izvještaj o radu i poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać za 2017.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
21)    Program rada sa Finansijskim planom Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać za 2018.godinu;(PREUZMI MATERIJAL)

Adsense