Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za 44. redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  51. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


44. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 23.07.2018.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d


1)    Izvod iz zapisnika sa 43. redovne i 24.vanredne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2)    Poslanička pitanja;
3)    Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
4)    Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama; (PREUZMI MATERIJAL)
5)    Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica; (PREUZMI MATERIJAL)
6)    Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2017.godine, sa prijedlogom mjera i aktivnosti; (PREUZMI MATERIJAL)
7)    Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
8)    a) Prijedlog Odluke o promjeni naziva škole Javna ustanova Mješovita srednja škola Bužim u Javna ustanova Mješovita srednja škola „Hasan Musić“ Bužim;(PREUZMI MATERIJAL)
b) Prijedlog Odluke o promjeni naziva škole Javna ustanova Osnovna škola Konjodor u Javna ustanova Osnovna škola „Suljo Mirvić“ Konjodor; (PREUZMI MATERIJAL)
c) Javna ustanova Osnovna škola Čavnik u Javna ustanova Osnovna škola „Mirsad Salkić“ Čava; (PREUZMI MATERIJAL)
9)    Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12.2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
10)    Konsolidovani godišnji obračun Budžeta Unsko-sanskog kantona za period od 01.01. do 31.12.2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
11)    Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
12)    Izvještaj o radu budžetske inspekcije za period 01.02.-31.12.2017.godine; (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense