Zadnje iz kategorije:
Download sekcija
Dostupni materijali za prvu redovnu sjednicu Skupštine USK
Download sekcija

Na osnovu člana  46. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17), 


S a z i v a m


Prvu redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u petak, 28.12.2018.godine s početkom rada u 09,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.


Za sjednicu predlažem sljedeći


D n e v n i   r e d

 

1. Poslanička pitanja;
2. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Unsko-sanskog kantona za period januar-mart 2019. godine; (PREUZMI MATERIJAL)
3. Prijedlog Finansijskog plana JU "Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona" Bihać za 2019. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
4. Rebalans Plana rada i poslovanja ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa za 2018. godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

Radna tijela Skupštine Unsko-sanskog kantona uoči prve rednovne sjednice:

- Komisija za ustavna, zakonodavno-pravna i pitanja evropskih integracija (PREUZMI MATERIJAL)
- Komisija za budžet, ekonomsku i finansijsku politiku (PREUZMI MATERIJAL)
- Komisija za zdravstvo, boračka pitanja, rad i socijalnu politiku (PREUZMI MATERIJAL)

Adsense